Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Ανάλυση θεματολογίας

Οι ομιλίες θα καλύψουν επιμέρους ενότητες σχετικά με:

  Τον σεβασμό του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών
  Τη διασφάλιση αξιοπρεπών και νόμιμων συνθηκών εργασίας, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
  Τη δημιουργία και υποστήριξη υγιεινών επιλογών για τους πολίτες
  Τη μείωση των απωλειών τροφίμων (food waste)

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:

 • Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από όλες τις πλευρές για τη συμμόρφωσή τους σε αυτές;
 • Πώς διαμορφώνουν αντίστοιχα τη στρατηγική τους οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ποιες οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν για την ανάπτυξη συνεργασιών στη βάση του κοινού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και της αμοιβαίας ωφέλειας;
 • Πώς διασφαλίζεται ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων σε κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας των FMCG;
 • Ποιος ο ρόλος των επιχειρήσεων του κλάδου (λιανεμπορίου και προμηθευτών) στην προστασία των τοπικών κοινωνιών από επιβλαβείς πρακτικές, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται, καθώς και του περιβάλλοντος;
 • Ποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (λιανεμπορικές και προμηθευτικές), ώστε οι προτάσεις τους να είναι συμβατές με τις νέες διατροφικές απαιτήσεις και τις επιστημονικές επιταγές;
 • Ποια μέτρα λαμβάνονται -ή πρέπει να ληφθούν-, ώστε να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της απώλειας τροφίμων (food waste);
 • Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα και ποια μορφή πρέπει να έχει στο μέλλον η συνεργασία όλων των πλευρών;
 • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ